Regulamin - Rozdanie na Facebooku
17.11.2023

Regulamin konkursu firmy Sokół Travel sp. z  o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Sokół Travel sp. z o.o. ul. Spacerowa 7D/1, 34-600 Limanowa, NIP: 737 221 20 44

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Konkurs trwa od 17.11.2023 do 21.11.2023

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 22.11.2023

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/biuro...

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a https://www.facebook.com/biurosokoltravel

 Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na: udostępnić POST, polubić POST, w komentarzu umieszczamy informację o uczestnikach, z którymi najlepiej się podróżuje.

11. Każdy uczestnik może tylko raz dodać komentarz.

12. W konkursie zostanie wyłoniony JEDEN ZWYCIEZCA.

13. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w rozdaniu jest voucher prezentowy (niewymienialny na gotówkę) w kwocie 200 zł do wykorzystania w biurze podróży Sokół Travel sp. z o.o. Voucher jest ważny przez 1 rok od daty wystawienia.

18. Nagrodę można odebrać osobiście lub zostanie wysłana na wskazany adres.

19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage'u.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Rozdania.

Reklamacje

23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia rozdania prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@sokoltravel.com

24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis ROZDANIE.

25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Rozdania jest firma Sokół Travel sp. z o.o. ul. Spacerowa 7D/1, 34-600 Limanowa, NIP: 737 221 20 44

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@sokoltravel.com

27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Rozdania, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku .

28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Rozdania, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

30. Spory odnoszące się i wynikające z Rozdania będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Rozdania w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie http://www.sokoltravel.pl/

32. Biorąc udział w rozdaniu, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

czytaj także
2023/2024 - ruszyły zapisy na szkolne wycieczki!
30.08.2023
Witaj szkoło!
Rok szkolny nie musi kojarzyć się wyłącznie z nauką. Pozwól sobie i swoim Uczniom na odskocznię od szkolnej rutyny i zorganizuj z nami wycieczkę, którą Twoi podopieczni zapamiętają na lata.
Wakacje 2023 - ruszają zapisy na wycieczki!
27.06.2023
Sezon wakacyjny - czas start! Marzysz o niezapomnianej i pełnej atrakcji przygodzie? Chcesz odkryć nieznane wcześniej zakamarki naszego pięknego kraju? Zapraszamy! Zabierzemy Cię w najbardziej wyjątkowe miejsca, a wszystko to w miłej atmosferze!
Ferie 2023 - ruszają zapisy na wycieczki
20.01.2023
Już niedługo nasi Milusińscy rozpoczynają upragnioną przerwę zimową! W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa oferty wycieczek, które pozwolą w niezapomniany sposób spędzić wspólnie ten czas! Zapraszamy!